[News]

भारतले सीमा विवादमा कति नेपालीको ज्यान लियो, कति नेपाली जमिन हडप्यो? यस्...

भारतले सीमा विवादमा कति नेपालीको ज्यान लियो, कति नेपाली जमिन हडप्यो? यस्... भारतले सीमा विवादमा कति नेपालीको ज्यान लियो, कति नेपाली जमिन हडप्यो? यस्... Reviewed by Bikasha tv on 3:58 AM Rating: 5

No comments