[News]

उत्तर कोरीयाले दियो अमेरीकालाई सोच्दै नसोचेको यस्तो झट्का!! अब के गर्छ अ...

उत्तर कोरीयाले दियो अमेरीकालाई सोच्दै नसोचेको यस्तो झट्का!! अब के गर्छ अ... उत्तर कोरीयाले दियो अमेरीकालाई सोच्दै नसोचेको यस्तो झट्का!! अब के गर्छ अ... Reviewed by Bikasha tv on 1:27 AM Rating: 5

No comments